Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ερωτήματα προς την ΔΕΗ

Στα πλαίσια της εργασία μας προγραμματίσαμε μία επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΗ  να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα :
-Πόσα κιλοβάτ είναι εγκατεστημένα στα σπίτια - πάρκα ;
- Γιατί τα φωτοβολταϊκά πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ) ; 
-Πόσο αγοράζει η ΔΕΗ την κιλοβατώρα ;
-Για πόσα χρόνια αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα από ένα   εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα ;

Tέλος θα πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη σε ένα γραφείο που ασχολείται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.Ακόμα θα απευθύνουμε στον υπάλληλο κάποιες ερωτήσεις που θα αφορούν το οικονομικό όφελος από μία τέτοια εγκατάσταση , καθώς και κάποιες πληροφορίες για την μελέτη εγκατάσταση τους .
 
1 σχόλιο: