Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης μας στη ΔΕΗ.

Μετά την ανάρτηση μας σχετικά με την επίσκεψη μας στη ΔΕΗ θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Κατά την επίσκεψη μας και μετά τη συνάντηση μας με τον αρμόδιο της ΔΕΗ για τα Φ/Β διατυπώσαμε τα ερωτήματα μας. Με απαντήσεις που λάβαμε καλύψαμε πολλές από τις απορίες μας και βρέθηκε στα χέρια μας υλικό που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την εργασία μας. Οι απαντήσεις που λάβαμε επικεντρώθηκαν περισσότερο στον αριθμό των Φ/Β συστημάτων στη περιοχή μας αλλά και την σχέση τους με την ΔΕΗ και με τις διαδικασίες που γίνονται για την συνεργασία τους.
ΔΕΊΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ και
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ


ΔΕΊΓΜΑ :
1. Έχετε στο σπίτι σας ηλιακό θερμοσίφωνο;
2.Έχετε μεριμνήσει ιδιαίτερα για να έχετε στο σπίτι σας φυσικό φωτισμό (από τον ήλιο) ;
3.Είναι το σπίτι σας ενεργειακά χτισμένο;
4.Πιστεύετε πως δεν πρέπει να εκτειθόμαστε στον ήλιο;
5.Γνωρίζετε κάποιον που να έχει κάνει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο σπίτι του;
6.Ξέρετε πως ακριβώς παράγει ενέργεια ένα Φ/Β σύστημα;
7.Πιστεύετε ότι έχουν μέλλον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
8.Θα σκεφτόσασταν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
9.Πόσο συχνά πιστεύετε ότι αξιοποιείτε την ηλιακή ενέργεια στην καθημερινή σας ζωή;
10.Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι χρησιμοποιείτε την ηλιακή ενέργεια καθημερινά;

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στους μαθητές της Α' Λυκείου του σχολείου μας.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ημερολόγια


Πλησιάζοντας τις διακοπές του Πάσχα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, ώστε στις επόμενες δύο βδομάδες να παρουσιάσουμε τα πρώτα δείγματα της δουλειάς μας.
Εδώ στα σχόλιά σας θα μπουν τα ημερολόγια αυτής της εβδομάδας.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ερωτήματα προς την ΔΕΗ

Στα πλαίσια της εργασία μας προγραμματίσαμε μία επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΗ  να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα :
-Πόσα κιλοβάτ είναι εγκατεστημένα στα σπίτια - πάρκα ;
- Γιατί τα φωτοβολταϊκά πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ) ; 
-Πόσο αγοράζει η ΔΕΗ την κιλοβατώρα ;
-Για πόσα χρόνια αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα από ένα   εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα ;

Tέλος θα πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη σε ένα γραφείο που ασχολείται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.Ακόμα θα απευθύνουμε στον υπάλληλο κάποιες ερωτήσεις που θα αφορούν το οικονομικό όφελος από μία τέτοια εγκατάσταση , καθώς και κάποιες πληροφορίες για την μελέτη εγκατάσταση τους .
 
Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Φωτοβολταϊκών

Από την μέχρι τώρα ερεύνα μας τα φωτοβολταϊκά συστήματα φαίνεται να έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
- Δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα.
- Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής.
- Η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη .
- Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης .
- Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής : οι κατασκευαστές εγγυώνται τα <<κρύσταλλα>> για είκοσι έως τριάντα χρόνια.
- Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών .
- Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου.
- Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές : τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.
- Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης .

-Ως μειονέκτημα θα μπορούσαμε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα το κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιμή είναι έξι χιλιάδες ευρώ ανά εγκατεστημένο ηλεκτρικής ισχυός. Το ποσό αυτο,ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου πέντε-έξι χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν για τουλάχιστον άλλα είκοσιπέντε χρόνια.

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ενέργεια και Ισχύς (μονάδες μέτρησης)

Με τη βοήθεια του καθηγητή μας διευκρινίσαμε τις μονάδες μέτρησης της ενέργειας και της ισχύος και τις σχέσεις μεταξύ τους.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ :
- Η ενέργεια μετριέται σε joule. Ένα joule είναι η δύναμη ενός newton που ασκείται για να τραβήξουμε ένα αντικείμενο σε απόσταση ενός μέτρου.
Την ενέργεια μπορούμε να μετρήσουμε και σε κιλοβατώρες (kwh).
Μία κιλοβατώρα ισούται με 3.600.000 joule.
- Η ισχύς μετριέται σε βατ (watt).
Ένα watt ισούται με ενέργεια ενός joule ανά δευτερόλεπτο (sec).

Για παράδειγμα μια μηχανή με ισχύ 1 watt σε χρόνο 1 sec παράγει ενέργεια 1 joule.
Σε 1 ώρα παράγει 3.600 joule. (1 ώρα=3.600 δευτερόλεπτα)

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Σχέδιο Β' ομάδας

Είμαστε η Β' ομάδα και θα ασχολείθουμε για το ποιές είναι οι επιδρασείς που έχουν τα φωτοβολταϊκά στο περιβάλλον.
Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:
-Απο πού παίρνει την ενέργεια που χρείαζεται ο πλανήτης μας;
-Τι κόστος έχουν τα φωτοβολταϊκά (κατασκεύη);
-Είναι εύκολο να αντικαταστήσουμε φωτοβολταϊκά συστήματα και πως;
-Τι είδους ενέργειας παρέχουν τα φωτοβολταϊκά (συνεχείς-ελανασόμενο);
-Προκαλούν κάτι στο περιβάλλον (θετικό-αρνητικό);
-Είναι ικανοποιητικές οι αποδόσεις;
-Πώς γίνεται η εγκατάτσαση του συστήματος των φωτοβολταϊκών;
Ομάδα ३
Εμείς θα ασχοληθούμε με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιοχή μας।
Τα ερωτήματα τα οποία θα μελετήσουμε σε πρώτη φάση είναι :
-Ποιο είναι το όφελος των κατοίκων της περιοχής απο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων।
-Πόσα σπίτια στην περιοχή μας έχουν κάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ποια έχουν κάνει αίτηση για την εγκατάστασή τους τα τελευταία δύο χρόνια।
-Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκαταστημένα στην περιοχή μας।
-Ποιο είναι το κόστος για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων।
-Ποσες κιλοβατόρες προσφέρουν αυτήν την στιγμή τα εγκατεστημένα φωτοβολταΪκά συστήματα της περιοχής μας।