Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ομάδα ३
Εμείς θα ασχοληθούμε με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιοχή μας।
Τα ερωτήματα τα οποία θα μελετήσουμε σε πρώτη φάση είναι :
-Ποιο είναι το όφελος των κατοίκων της περιοχής απο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων।
-Πόσα σπίτια στην περιοχή μας έχουν κάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ποια έχουν κάνει αίτηση για την εγκατάστασή τους τα τελευταία δύο χρόνια।
-Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκαταστημένα στην περιοχή μας।
-Ποιο είναι το κόστος για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων।
-Ποσες κιλοβατόρες προσφέρουν αυτήν την στιγμή τα εγκατεστημένα φωτοβολταΪκά συστήματα της περιοχής μας।

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου